Hitro zamrznjeni proizvodi
Neposredno v vaš dom
Zadovoljna stranka ali povrnjen denar
Plačilo ob dostavi
Opravite nakup 0-24 h

Nova prijava

Prijavite se v nekaj korakih z uporabo facebook ali google računa ali izpolnite naslednja polja.

form.clientcodequestion

form.phonequestion

Provjerite da li ste unijeli ispravan broj npr. (9XXXXXXXX). Dobiti cete SMS poruku sa šifrom pomocu koje cete završiti vašu registraciju.

POZOR: vnesite naslov, na katerega želite dostavo naročenih proizvodov. Če želite spremeniti naslov, prosimo pokličite brezplačni telefon 080 13 12

Če je vaša hišna številka na primer 10/A, številko vnesite v rubriko “hišna številka“, črko pa v rubriko „vstop“

Geslo mora vsebovati vsaj 8 znakov, od katerih mora biti vsaj ena velika črka ali ena številka.

Izjava o varstvu osebnih podatkov v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki začne veljati 25. maja 2018.

KDO SMO

bofrost*S Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “bofrost*”) pri opravljanju svoje dejavnosti skrbi za maksimalno varnost pri varovanju osebnih podatkov svojih kupcev. Podjetje bofrost*S upravlja z zbirko osebnih podatkov pridobljenih preko internetne strani www.bofrost.si ali na podlagi telefonskega razgovora z operaterjem, glede dostave ali obiska našega prodajalca na vašem domu.

KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO PRIDOBIMO

Lahko pridobimo sledeče kategorije vaših osebnih podatkov:

 • Podatki za kontakt – ime, priimek, naslov, številko telefona, številko mobilnega telefona, e-mail naslov.
 • Posebne kategorije podatkov – podatki, vezani na zdravstveno stanje (npr. eventuelne alergije in/ali prehrambne intolerance).
 • Interesi – informacije, ki nam jih dajete vezane za vaše interese, vključno s proizvodi, ki vas zanimajo.
 • Ostali osebni podatki – informacije, ki nam jih dajete vezane na datum in kraj rojstva, poklic in delovno mesto.
 • Uporaba internetnih strani – informacije, ki se nanašajo na način uporabe naših internetnih strani, posredovanje naših objav, vključno z informacijami pridobljenih preko „piškotkov“ cookie (našo Cookie Policy lahko poiščete na naših internetnih straneh).

KAKO PRRIDOBIVAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Bofrost pridobiva vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

 • Če se registrirate na našo internetno stran ali prenesete našo mobilno aplikacijo.
 • Na podlagi telefonskega pogovora z operaterjem ali pri obisku prodajalca/dostavljalca pri prevzemu proizvodov.
 • Če nas kontaktirate zaradi informacij in asistence;
 • Če sodelujete pri naših marketinških kampanjah, npr. če izpolnite vprašalnik na naši internetni strani ... Če nam posredujete podatke o tretji osebi, vas prosimo, da ste prepričani, da je tudi tretja stran seznanjena GDPR-jom. Hkrati vas naprošamo, da nam pomagate pri osveževanju svojih podatkov in nas obvestite o spremembah.

V KATERE NAMENE LAHKO UPORABIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uporaba vaših podatkov mora biti legitimna v skladu s pravnimi predpostavkami in veljavnimi predpisi, ki so vezani na zaščito osebnih podatkov v navedene namene:

 • V namene tesno povezane s pristopom na naših internetnih straneh.
  Bofrost* pridobiva vaše kontaktne podatke in podatke o uporabi naših internetnih straneh, da lahko pristopimo in izdelamo dokumennte, vezane na kupljene proizvode.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 • Sprejemanje in dostavljanje naročil preko internetne strani.
  Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke, podatke za kontakt ter podatke o plačilu s ciljem dostave preko internetnih strani za naročene proizvode.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih/predpogodbenih obveznosti.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na le te.
 • Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na vašem domu/telefonska naročila sprejeta pri operaterjih
  Razen naročil preko interneta, bofrost* svojim kupcem v glavnem omogoča nakup z obiskom naših delavcev na vašem naslovu (prodaja door to door) s strani naših promotorjev ali prodajalcev, ali s strani telefonskega kontakta naših operaterjev. Za posledico, zaradi strukture poslovanja družbe in odgovornih odnosov, ki jih družba ima s svojimi kupci se pričakuje dostava naročil periodično in redno. Aktivnosti vezane na prevzem in dostavo naročil, ki se pridobivajo preko telefonskih dogovorov ali periodičnih obiskov naših prodajalcev. Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke in kontaktne podatke s ciljem prevzemanja in dostave naročil na oba navedena načina.
  Predpostavka za njihovo uporabo: legitimen interes podjetja za pridobivanje in sporočanje naročil s pomočjo lastnih načinov poslovanja in s stalnim pogodbenim odnosom s svojimi strankami.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 • Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.
  Glede na edinstvenost naših proizvodov, ki so izključno prehrambni ter jih dostavljamo na vaš dom, bi bofrost* lahko od vas želel pridobiti določene podatke npr. Glede možnih alergij določene podatke, kot na primer o možnih alergijah in/ali prehrambnim intolerancah ali o vašem splošnem fizičnem stanju, zaradi katerega bi bil potreben poseben način dostave.
  Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
  Vašo privolitev, oziroma soglasje za uporabo teh informacij lahko prekličete kadarkoli s klicem na brezplačni telefon 080 13 12 ali pošljete zahtevo na e- mail naslov online@bofrost.si

  Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene obveznosti.
 • Marketinške aktivnosti, da lahko odgovorimo na vaše zahteve in vam ponudimo promocijske ponudbe v skladu z vašimi preferencami.
  Bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke v namene marketinga in reklamnega oglaševanja tako, da bi vas obvestil o ponudbah preko avtomatskih načinov kontaktiranja (elektronska pošta, sms in drugih načinov) ter s tradicionalnim načinom komunikacije (npr. telefonskim klicem), za kar nam je potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
  Poleg tega bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke, podatke o vaših interesih ali druge osebne podatke, da bi vam poslali obvestila v skladu z vašimi preferencami na temelju vašega profila kupca za kar je potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
  Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
  Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene obveznosti.
  Vašo privolitev, za uporabo takih informacij lahko prekličete v vsakem trenutku s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 12 ali nam pošljete zahtevo na e-mail naslov online@bofrost.si
 • Periodično pošiljanje obvestil
  vaši kontaktni podatki se lahko s strani bofrost*a uporabijo za pošiljanje periodičnih obvestil, če ste pri registraciji navedli, da želite biti informirani o proizvodih in promocijskih iniciativah bofrost*a.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih in predpogodbenih obveznosti. Nezadostne informacije bodo onemogočile prejemanje obvestil.
 • Zaščita pravic v primeru sodnih, administrativnih ali izvensodnih procesov in v okviru sporov, vezanih za ponujene storitve.
  Vaše osebne podatke in podatke o plačilu lahko bofrost* uporabi za obrambo lastnih pravic in sproži zahtevo ali tožbo proti vam ali tretji osebi.
  Predpostavka za njihovo uporabo: legitimni interes družbe o zaščiti lastnih pravic. Posredovanje osebnih podatkov v ta namen je obvezno, ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju zaščititi lastne pravice.
 • V namene, ki se vežejo na obveze, predvidene z zakonom, predpisi ali zakonodajo, odredbe/zahteve, ki ji jih zahteva zakon in/ali nadzornih in kontrolnih teles.
  Vaši podatki za kontakt in podatki o plačilu se lahko uporabijo s strani bofrost*a, da ugodi zahtevam, ki jih je dolžna izpolnjevati.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izvrševanje zakonskih obveznosti. Uporaba osebnih podatkov v ta namen je obvezno, ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju ugoditi specifičnim zakonskim obveznostim.
 • Zahteve zdravstvene zaščite v primeru odpoklica/umika proizvoda
  Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke tudi po morebitnem preklicu vaše privolitve za uporabo teh z namenom zdravstvene zaščite v prineru odpoklica / umika prodanih proizvodov.
  Predpostavka za njihovo uporabo: zakonska obveznost, ki jo je bofrost* dolžan spoštovati.

NA KATERI NAČIN POSKRBIMO ZA VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Bofrost* s poslužuje z veliko varnostnimi ukrepi s ciljem ohranjanja in vzdrževanja varnosti, tajnosti in nevtralnosti pristopa k vašim osebnim podatkom.
Vsi vaši osebni podatki se hranijo na preverjenih in varovanih računalniških hrambah(server) ali papirnatih kopijah in do njih se lahko dostopa in/ali jih koristi na temelju naše izjave o varnosti.

KOLIKO ČASA UPORABLJAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke hranimo toliko časa kolikor ga potrebujemo, da bi izpolnili obveze, zaradi katerih so ti podatki pridobljeni ali kateregakoli legitimnega namena v zvezi z njimi. Zaradi tega v kolikor se podatki koristijo za dva različna namena vaše podatke varujemo vse dokler se ne izteče potreba po njihovi uporabi, istočasno pa jih ne bomo uporabili za namene za katere se je izkazalo da je hramba potekla.

Pristop do vaših podatkov je dostopen samo tistim, katerim je potreben za izpolnjevanje določenih obveznosti.
Vaši osebni podatki, ki niso več potrebni, ali za katere varovanje ne obstaja več pravna podlaga postanejo nepovratno anonimni (in na ta način ostanejo varovani) ali pa se na varen način uničijo.
V skladu z navedenim varujemo podatke za uporabo v različne namene.

 • V namene tesno povezane z pristopom našim internetnim stranem.
 • Pridobivanje in dostava naročil narejenih preko internetnih strani.
  Podatki pridobljeni za cilj izpolnjevanja pogodbeneih obveznosti se morajo varovati cel čas dokler ste naša stranka, ampak ne dlje od 10 let, da se prepreči izguba računovodskih podatkov (npr. računi)
 • Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na vašem domu/telefonska naročila pri naših operaterjih:
  podatki pridobljeni v ta namen se lahko koristijo cel čas trajanja pogodbene obveznosti.
 • Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.
  Podatki pridobljeni v ta namen, se koristijo ves čas trajanja pogodbene obveznosti.
 • Marketinške aktivnosti, da bi odgovorili na vaše zahteve in ponudili promocijske ponudbe v skladu z vašim preferencami:
  podatki pridobljeni v marketinške namene se varujejo od dneva, ko smo dobili vašo zadnjo privolitev za njihovo koriščenje v te namene 24 mesecev (razen v primeru odpovedi vašega soglasja o prejemanju obvestil); v namen profiliraneg marketinga se podatki varujejo 12 mesecev.
 • V primeru spora:
  v primeru, da moramo sebi stopiti v bran ali postopati v primeru tožbe proti vam ali tretjim osebam, imamo pravico zadržati osebne podatke za katere menimo, da bodo uporabljeni v take namene, dokler se sodni spor ne zaključi.

S KOM LAHKO DELIMO VAŠE PODATKE

Pristop k vašim osebnim podatkom imajo pooblaščeni delavci podjetja, odgovorne osebe družbe in druga podjetja, ki poslovno sodelujejo s podjetjem bofrost*.
V kolikor želite videti popis pooblaščenih oseb, poslovnih družb in drugih subjektov, ki jim lahko odstopimo vaše podatke vas naprošamo, da nas kontaktirate na e-poštni naslov: online@bofrost.si

KONTAKT

Podatki za kontakt osebe, ki je v našem podjetju prtistojna za zbirko podatkov lahko najdete pod opcijo KONTAKT na internetnih straneh.
V kolikor imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vas prosimo, da se nam oglasite preko elektronske pošte na online@bofrost.si ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 12.

VAŠE PRAVICE O ZAŠČITI PODATKOV TER MOREBITNIH PRITOŽBAH

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati:

 • Vpogled v vaše osebne podatke,
 • Kopijo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali,
 • Preverjeno in osveženo različico vaših podatkov s katero razpolagamo,
 • Brisanje kateregakoli podatka za katerega ne obstaja več predpostavka, da nam je potreben
 • Pritožbo v zvezi z obdelavo podatkov če to zahtevajo predpisi,ki se spreminjajo
 • Preklic vaše privolitve, v kolikor obdelava podatkov ni pravilno utemeljena na vaši privolitvi.
 • Omejevanje načina na podlagi katerega koristimo vaše podatke, v mejah predvidenih z zakonom o zaščtiti osebnih podatkov.
 • Na podlagi teh pravnih določb katerih cilj je zaščita javnega interesa (npr. preventiva in/ali povzročitev kaznivega dejanja) in zaščite našega interesa (npr. varovanje profesionalne skrivnosti). V primeru, da od nas zahtevate spoštovanje kateregakoli od navedenih zakonov je naša naloga, da preverimo ali je njegovo izvrševanje legitimno in vam odgovorimo na vprašanje v roku 1 meseca.

V primeru pripombe ali pritožbe zaradi načina uporabe vaših osebnih podatkov se bomo potrudili in odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Poleg tega v kolikor želite, za vse pritožbe in pripombe se lahko obrnete na:
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC,
DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA
tel. 01 2309730
e-mail: gp.ip@ip-rs.si

Da bo obisk naše spletne strani čim bolj prijeten, mora ta stran v vašem računalniku shraniti majhno količino informacij, tako imenovane piškotki. Piškotki med drugim služijo za optimalno delovanje spletnega mesta in za nadaljnje izboljšave spletnega mesta, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Z uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov. Možno je blokirati piškotke, po katerih boste še vedno lahko brskali po spletnem mestu, vendar vam nekatere njegove funkcije ne bodo na voljo.

Piškotek je informacija, shranjena v vašem računalniku, tabličnem računalniku ali mobilnem telefonu, ki jo lahko dostavi neposredno spletno mesto, ki ga obiščete (piškotki s prve strani), ali v sodelovanju in za potrebe spletnega mesta, ki ga obiščete od tretje osebe (piškotki tretjih oseb). Piškotki običajno shranijo vaše nastavitve, nastavitve za spletno stran, kot je npr. želeni jezik ali podobne nastavitve. Pozneje, ko ponovno odprete isto spletno mesto, internetni brskalnik pošlje nazaj piškotke, ki pripadajo tej strani. To spletnemu mestu omogoča prikaz informacij, prilagojenih vašim potrebam. Piškotki lahko shranijo širok spekter informacij, vključno z nekaterimi osebnimi podatki. Te podatke je mogoče shraniti le, če jim dovolite - spletna mesta ne morejo dostopati do informacij, ki jim jih niste dali, in ne morejo dostopati do drugih datotek v računalniku.

www.bofrost.si uporablja piškotke za spremljanje statističnega prometa na spletnem mestu, da bi pridobil potrebne informacije o delovanju spletnega mesta, uporablja pa tudi storitev tretje osebe, imenovano Google Analytics. www.bofrost.si uporablja piškotke tudi za oglaševanje izdelkov in storitev ter to na samem spletnem mestu, v prikaznih omrežjih in z uporabo ponovnega trženja v storitvi Google Analytics. Z uporabo piškotkov tretji ponudniki (vključno z Googlom) v povezavi z bofrost * S prikazujejo oglase bofrost * S na spletnih mestih po internetu. Posebej poudarjamo, da lahko izklopite oglaševanje storitve Google Analytics za prikazno omrežje in prilagodite oglase za Google. Prikazno omrežje z upraviteljem nastavitev oglasov (http://www.google.com/settings/ads). Orodje za poročanje o demografskih podatkih in poročilih o zanimanjih uporabljamo tudi za načrtovanje objav vsebine, ki ustreza vašim interesom in prihodnjim tržnim kampanjam, pri čemer lahko v Googlu uporabimo Googlove podatke o oglaševanju na podlagi zanimanja ali podatke o tretji strani (npr. starost, spol in interesi). Podrobne informacije tretjih oseb o tej storitvi in možnosti uporabnikov, da uparvljajo z nastavitvami piškotkov, so na voljo na naslovu: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html..

Če želite, lahko onemogočite shranjevanje piškotkov v računalniku, vendar lahko blokiranje vseh piškotkov negativno vpliva na uporabo številnih spletnih mest, tudi tega. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in konfigurirate v vašem internetnem brskalniku. Če želite v svojem računalniku izbrisati ali onemogočiti piškotke, morate posodobiti nastavitve internetnega brskalnika (informacije o brisanju in onemogočanju piškotkov najdete v brskalniku z izbiro menija za pomoč).

Trenutno obstaja več spletnih mest, s katerimi lahko izklopite shranjevanje piškotkov za različne storitve. Več o tem lahko najdete na naslednjih spletnih naslovih:

* Ako ste mlađi od 18 godina, ovaj obrazac moraju potpisati vaši roditelji ili skrbnici. Nakon što sam pročitao/la politiku privatnosti, odobravam, označavajući za to predviđeno polje, obradu mojih osobnih podataka: (Suglasnost nije obavezna i može se opozvati u bilo kojem trenutku pozivom na besplatni broj 0800456456 ili slanjem maila na online@bofrost.hr)
Z označevanjem ustreznega spodnjega polja soglašam z obdelavo svojih podatkov o kontaktu, nakupih in drugih osebnih podatkov, da me lahko obveščate o promocijskih ponudbah (npr. popustih in novih izdelkih) v skladu z mojimi željami po e-pošti, SMS-u ali telefonu.