Hitro zamrznjeni proizvodi
Neposredno v vaš dom
Zadovoljna stranka ali povrnjen denar
Plačilo ob dostavi
Opravite nakup 0-24 h

Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava o varstvu osebnih podatkov v skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46 (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki začne veljati 25. maja 2018.

KDO SMO

bofrost*S Dolenjska cesta 242 b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju “bofrost*”) pri opravljanju svoje dejavnosti skrbi za maksimalno varnost pri varovanju osebnih podatkov svojih kupcev. Podjetje bofrost*S upravlja z zbirko osebnih podatkov pridobljenih preko internetne strani www.bofrost.si ali na podlagi telefonskega razgovora z operaterjem, glede dostave ali obiska našega prodajalca na vašem domu.

KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE LAHKO PRIDOBIMO

Lahko pridobimo sledeče kategorije vaših osebnih podatkov:

 • Podatki za kontakt – ime, priimek, naslov, številko telefona, številko mobilnega telefona, e-mail naslov.
 • Posebne kategorije podatkov – podatki, vezani na zdravstveno stanje (npr. eventuelne alergije in/ali prehrambne intolerance).
 • Interesi – informacije, ki nam jih dajete vezane za vaše interese, vključno s proizvodi, ki vas zanimajo.
 • Ostali osebni podatki – informacije, ki nam jih dajete vezane na datum in kraj rojstva, poklic in delovno mesto.
 • Uporaba internetnih strani – informacije, ki se nanašajo na način uporabe naših internetnih strani, posredovanje naših objav, vključno z informacijami pridobljenih preko „piškotkov“ cookie (našo Cookie Policy lahko poiščete na naših internetnih straneh).

KAKO PRRIDOBIVAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Bofrost pridobiva vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

 • Če se registrirate na našo internetno stran ali prenesete našo mobilno aplikacijo.
 • Na podlagi telefonskega pogovora z operaterjem ali pri obisku prodajalca/dostavljalca pri prevzemu proizvodov.
 • Če nas kontaktirate zaradi informacij in asistence;
 • Če sodelujete pri naših marketinških kampanjah, npr. če izpolnite vprašalnik na naši internetni strani ... Če nam posredujete podatke o tretji osebi, vas prosimo, da ste prepričani, da je tudi tretja stran seznanjena GDPR-jom. Hkrati vas naprošamo, da nam pomagate pri osveževanju svojih podatkov in nas obvestite o spremembah.

V KATERE NAMENE LAHKO UPORABIMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Uporaba vaših podatkov mora biti legitimna v skladu s pravnimi predpostavkami in veljavnimi predpisi, ki so vezani na zaščito osebnih podatkov v navedene namene:

 • V namene tesno povezane s pristopom na naših internetnih straneh.
  Bofrost* pridobiva vaše kontaktne podatke in podatke o uporabi naših internetnih straneh, da lahko pristopimo in izdelamo dokumennte, vezane na kupljene proizvode.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 • Sprejemanje in dostavljanje naročil preko internetne strani.
  Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke, podatke za kontakt ter podatke o plačilu s ciljem dostave preko internetnih strani za naročene proizvode.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih/predpogodbenih obveznosti.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, saj v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na le te.
 • Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na vašem domu/telefonska naročila sprejeta pri operaterjih
  Razen naročil preko interneta, bofrost* svojim kupcem v glavnem omogoča nakup z obiskom naših delavcev na vašem naslovu (prodaja door to door) s strani naših promotorjev ali prodajalcev, ali s strani telefonskega kontakta naših operaterjev. Za posledico, zaradi strukture poslovanja družbe in odgovornih odnosov, ki jih družba ima s svojimi kupci se pričakuje dostava naročil periodično in redno. Aktivnosti vezane na prevzem in dostavo naročil, ki se pridobivajo preko telefonskih dogovorov ali periodičnih obiskov naših prodajalcev. Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke in kontaktne podatke s ciljem prevzemanja in dostave naročil na oba navedena načina.
  Predpostavka za njihovo uporabo: legitimen interes podjetja za pridobivanje in sporočanje naročil s pomočjo lastnih načinov poslovanja in s stalnim pogodbenim odnosom s svojimi strankami.
  Posredovanje podatkov je obvezno, da lahko odgovorimo na vaše zahteve, v primeru pomanjkanja potrebnih podatkov ne bomo mogli odgovoriti na njih.
 • Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.
  Glede na edinstvenost naših proizvodov, ki so izključno prehrambni ter jih dostavljamo na vaš dom, bi bofrost* lahko od vas želel pridobiti določene podatke npr. Glede možnih alergij določene podatke, kot na primer o možnih alergijah in/ali prehrambnim intolerancah ali o vašem splošnem fizičnem stanju, zaradi katerega bi bil potreben poseben način dostave.
  Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
  Vašo privolitev, oziroma soglasje za uporabo teh informacij lahko prekličete kadarkoli s klicem na brezplačni telefon 080 13 12 ali pošljete zahtevo na e- mail naslov online@bofrost.si

  Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene obveznosti.
 • Marketinške aktivnosti, da lahko odgovorimo na vaše zahteve in vam ponudimo promocijske ponudbe v skladu z vašimi preferencami.
  Bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke v namene marketinga in reklamnega oglaševanja tako, da bi vas obvestil o ponudbah preko avtomatskih načinov kontaktiranja (elektronska pošta, sms in drugih načinov) ter s tradicionalnim načinom komunikacije (npr. telefonskim klicem), za kar nam je potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
  Poleg tega bofrost* lahko uporabi vaše kontaktne podatke, podatke o vaših interesih ali druge osebne podatke, da bi vam poslali obvestila v skladu z vašimi preferencami na temelju vašega profila kupca za kar je potrebna vaša privolitev v okviru predpisanih odredb.
  Predpostavka za njihovo uporabo: Privolitev.
  Pomanjkanje informacij tega tipa ne bo vplivalo na pogodbene obveznosti.
  Vašo privolitev, za uporabo takih informacij lahko prekličete v vsakem trenutku s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 13 12 ali nam pošljete zahtevo na e-mail naslov online@bofrost.si
 • Periodično pošiljanje obvestil
  vaši kontaktni podatki se lahko s strani bofrost*a uporabijo za pošiljanje periodičnih obvestil, če ste pri registraciji navedli, da želite biti informirani o proizvodih in promocijskih iniciativah bofrost*a.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izpolnjevanje pogodbenih in predpogodbenih obveznosti. Nezadostne informacije bodo onemogočile prejemanje obvestil.
 • Zaščita pravic v primeru sodnih, administrativnih ali izvensodnih procesov in v okviru sporov, vezanih za ponujene storitve.
  Vaše osebne podatke in podatke o plačilu lahko bofrost* uporabi za obrambo lastnih pravic in sproži zahtevo ali tožbo proti vam ali tretji osebi.
  Predpostavka za njihovo uporabo: legitimni interes družbe o zaščiti lastnih pravic. Posredovanje osebnih podatkov v ta namen je obvezno, ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju zaščititi lastne pravice.
 • V namene, ki se vežejo na obveze, predvidene z zakonom, predpisi ali zakonodajo, odredbe/zahteve, ki ji jih zahteva zakon in/ali nadzornih in kontrolnih teles.
  Vaši podatki za kontakt in podatki o plačilu se lahko uporabijo s strani bofrost*a, da ugodi zahtevam, ki jih je dolžna izpolnjevati.
  Predpostavka za njihovo uporabo: izvrševanje zakonskih obveznosti. Uporaba osebnih podatkov v ta namen je obvezno, ker v primeru pomanjkanja le teh bofrost* ne bo v stanju ugoditi specifičnim zakonskim obveznostim.
 • Zahteve zdravstvene zaščite v primeru odpoklica/umika proizvoda
  Bofrost* lahko uporabi vaše osebne podatke tudi po morebitnem preklicu vaše privolitve za uporabo teh z namenom zdravstvene zaščite v prineru odpoklica / umika prodanih proizvodov.
  Predpostavka za njihovo uporabo: zakonska obveznost, ki jo je bofrost* dolžan spoštovati.

NA KATERI NAČIN POSKRBIMO ZA VARNOST VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Bofrost* s poslužuje z veliko varnostnimi ukrepi s ciljem ohranjanja in vzdrževanja varnosti, tajnosti in nevtralnosti pristopa k vašim osebnim podatkom.
Vsi vaši osebni podatki se hranijo na preverjenih in varovanih računalniških hrambah(server) ali papirnatih kopijah in do njih se lahko dostopa in/ali jih koristi na temelju naše izjave o varnosti.

KOLIKO ČASA UPORABLJAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke hranimo toliko časa kolikor ga potrebujemo, da bi izpolnili obveze, zaradi katerih so ti podatki pridobljeni ali kateregakoli legitimnega namena v zvezi z njimi. Zaradi tega v kolikor se podatki koristijo za dva različna namena vaše podatke varujemo vse dokler se ne izteče potreba po njihovi uporabi, istočasno pa jih ne bomo uporabili za namene za katere se je izkazalo da je hramba potekla.

Pristop do vaših podatkov je dostopen samo tistim, katerim je potreben za izpolnjevanje določenih obveznosti.
Vaši osebni podatki, ki niso več potrebni, ali za katere varovanje ne obstaja več pravna podlaga postanejo nepovratno anonimni (in na ta način ostanejo varovani) ali pa se na varen način uničijo.
V skladu z navedenim varujemo podatke za uporabo v različne namene.

 • V namene tesno povezane z pristopom našim internetnim stranem.
 • Pridobivanje in dostava naročil narejenih preko internetnih strani.
  Podatki pridobljeni za cilj izpolnjevanja pogodbeneih obveznosti se morajo varovati cel čas dokler ste naša stranka, ampak ne dlje od 10 let, da se prepreči izguba računovodskih podatkov (npr. računi)
 • Pridobivanje in dostava naročil preko direktne prodaje na vašem domu/telefonska naročila pri naših operaterjih:
  podatki pridobljeni v ta namen se lahko koristijo cel čas trajanja pogodbene obveznosti.
 • Personaliziranje ponudb v skladu z vašimi osebnimi potrebami.
  Podatki pridobljeni v ta namen, se koristijo ves čas trajanja pogodbene obveznosti.
 • Marketinške aktivnosti, da bi odgovorili na vaše zahteve in ponudili promocijske ponudbe v skladu z vašim preferencami:
  podatki pridobljeni v marketinške namene se varujejo od dneva, ko smo dobili vašo zadnjo privolitev za njihovo koriščenje v te namene 24 mesecev (razen v primeru odpovedi vašega soglasja o prejemanju obvestil); v namen profiliraneg marketinga se podatki varujejo 12 mesecev.
 • V primeru spora:
  v primeru, da moramo sebi stopiti v bran ali postopati v primeru tožbe proti vam ali tretjim osebam, imamo pravico zadržati osebne podatke za katere menimo, da bodo uporabljeni v take namene, dokler se sodni spor ne zaključi.

S KOM LAHKO DELIMO VAŠE PODATKE

Pristop k vašim osebnim podatkom imajo pooblaščeni delavci podjetja, odgovorne osebe družbe in druga podjetja, ki poslovno sodelujejo s podjetjem bofrost*.
V kolikor želite videti popis pooblaščenih oseb, poslovnih družb in drugih subjektov, ki jim lahko odstopimo vaše podatke vas naprošamo, da nas kontaktirate na e-poštni naslov: online@bofrost.si

KONTAKT

Podatki za kontakt osebe, ki je v našem podjetju prtistojna za zbirko podatkov lahko najdete pod opcijo KONTAKT na internetnih straneh.
V kolikor imate vprašanja v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov vas prosimo, da se nam oglasite preko elektronske pošte na online@bofrost.si ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 13 12.

VAŠE PRAVICE O ZAŠČITI PODATKOV TER MOREBITNIH PRITOŽBAH

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati:

 • Vpogled v vaše osebne podatke,
 • Kopijo vaših osebnih podatkov, ki ste nam jih zaupali,
 • Preverjeno in osveženo različico vaših podatkov s katero razpolagamo,
 • Brisanje kateregakoli podatka za katerega ne obstaja več predpostavka, da nam je potreben
 • Pritožbo v zvezi z obdelavo podatkov če to zahtevajo predpisi,ki se spreminjajo
 • Preklic vaše privolitve, v kolikor obdelava podatkov ni pravilno utemeljena na vaši privolitvi.
 • Omejevanje načina na podlagi katerega koristimo vaše podatke, v mejah predvidenih z zakonom o zaščtiti osebnih podatkov.
 • Na podlagi teh pravnih določb katerih cilj je zaščita javnega interesa (npr. preventiva in/ali povzročitev kaznivega dejanja) in zaščite našega interesa (npr. varovanje profesionalne skrivnosti). V primeru, da od nas zahtevate spoštovanje kateregakoli od navedenih zakonov je naša naloga, da preverimo ali je njegovo izvrševanje legitimno in vam odgovorimo na vprašanje v roku 1 meseca.

V primeru pripombe ali pritožbe zaradi načina uporabe vaših osebnih podatkov se bomo potrudili in odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Poleg tega v kolikor želite, za vse pritožbe in pripombe se lahko obrnete na:
INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC,
DUNAJSKA CESTA 22, 1000 LJUBLJANA
tel. 01 2309730
e-mail: gp.ip@ip-rs.si

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije, ova stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet ili mobitel, koja može biti dostavljena neposredno od strane web stranice koju posjetite (kolačići od prve strane) ili u suradnji i za potrebe web stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući i dio osobnih informacija. Te informacije mogu biti spremljene jedino ukoliko Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali te ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu.

www.bofrost.hr upotrebljava kolačiće u svrhu praćenja statističke posjećenost web stranice radi dobivanja nužnih informacija o uspješnosti web stranice i pri tom također koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.www.bofrost.hr također upotrebljava kolačiće u svrhu oglašavanja proizvoda i usluga i to na samoj web stranici, na prikazivačkim mrežama i kroz korištenje ponovnog marketinga na usluzi Google Analytics. Upotrebom kolačića dobavljači treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa bofrost*C prikazuju oglase bofrost*C na web-lokacijama na cijelom internetu. Posebno ističemo da možete isključiti usluge Google Analytics za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (http://www.google.com/settings/ads). Također, u svrhu planiranja objava sadržaja primjerenih Vašim interesima i budućih marketinških kampanja koristimo alat Google Analytics Demographics and Interest Reporting gdje možemo upotrebljavati podatke iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podataka o publici treće strane (npr. dob, spol i interesi) na usluzi Google Analytics. Detaljne informacije treće strane o ovoj usluzi, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Ukoliko želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke svojeg internetskog preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć).

Trenutno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim web adresama: